Úvodní stránka » REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ

Rekonektivní léčení a znovunapojení

Reconnective healing and The Reconnection

Dobrý den, 

ráda bych Vás seznámila s metodou, která mně v poslední době opravdu velice  zaujala, jedná se o The Reconnection (znovunapojení) a Rekonektivní léčení, což je spojení s frekvencemi, které jsou v prostoru stálé a které jsou harmonické. Ve chvíli, kdy je tělo ucítí, tak se začne vracet do stavu své původní harmonie a zdraví. Reconnection nás dokáže vyléčit na několika úrovních, jak na fyzické, mentální, emocionální, na úrovni vztahů, práce a mnoha dalších. K vyléčení na této úrovni není potřeba dlouhodobé terapie, ale většinou 2-3 sezení v rámci jednoho týdne.

Reconnnection má 2 hlavní využití, jedno je léčení a druhé je proces znovunapojení, při kterém se aktivují energetické dráhy a body v těle, které se propojí s energetickými dráhami v prostoru, kterými jsme součástí a tím dochází k výraznému navýšení našeho životního potenciálu a zdraví ve všech oblastech. Tento proces se dělá jen jednou za život a každému přináší výsledky způsobem, které jsou pro něj nejvhodnější.

Když by Vás tato metoda zaujala, ráda Vám poskytnu další informace.

Rekonektivní léčení je metoda frekvenčního  a  informačního léčení, které přinesl doktor Eric Pearl. Je to účinná forma spojení s léčivým spektrem frekvencí, která obsahuje energii, informace a světlo na vysoké úrovni a dosahuje velmi zajímavých výsledků.

Tato metoda bývá velice často spojena s nejnovějšími poznatky kvantové fyziky a dalších moderních výzkumů a právem se považuje za léčbu 3. tisíciletí.

Pomocí naladění na tyto frekvence léčení můžete dosáhnout rozsáhlých změn ve svém životě.

Toto spojení harmonizuje celé tělo a propojuje jej s původní rovinou zdraví a vyrovnanosti.

Rekonektivní léčení je návrat do původního stavu harmonie a zdraví. Působí na rovině příčiny, a tím odstraňuje i následky. Vyladí naše tělo na úrovni základní frekvence zdraví a napraví chyby v energo-informačním systému našeho těla i psychiky. Jinými slovy vymaže ze systému původní chybu, která je příčinou nerovnováhy v těle a tím jí vyléčí na úrovni mentální, emocionální i fyzické.

Spojení s touto frekvencí energie při Reconnection je velmi intenzivní a mnoho lidí při tom zažívá individuální prožitky.

Nabízím Vám léčení pomocí této metody, která se nedá srovnávat s ničím jiným, co zde bylo dříve.

Můžete využít tuto metodu pro léčení konkrétního problému ve Vašem těle nebo jen jako regenerační terapii, která Vás revitalizuje.

Reconnective Healing™ - Rekonektivní léčení je zcela nový a jedinečný způsob léčení a osobní transformace.

Rekonektivní léčení představuje novou formu energetického léčení, které jde za hranice všech dosud známých a používaných technik, receptů a manter. Rekonektivní léčení není léčivý dotek, terapeutický dotek ani dotek zdraví. Není to reiki, johrei, jin shin jyutsu, čehi-kung, mahjongg ani beijing. Mnohé techniky, které fungovaly v minulosti, fungují stejně dobře i dnes. Dnes však pro naše rozšířené parametry tyto staré techniky již nejsou vhodné a dostačující.


Rekonektivní léčení není žádná technika, se kterou jste se dosud setkali. Rekonektivní léčení není vůbec žádná technika. Technika je pouze obřad, který vás přivede do určitého stavu bytí. Rekonektivní léčení vás však dovede za hranice všech technik, do nadsmyslového stavu bytí, do stavu vlastní jednoty, tzv. sámándhi.

Toto léčení jde za hranici našich pěti smyslů, spojuje člověka s dosud neznámou energií. Transsenzorické léčení umožňuje realizovat celý váš potenciál, na vyšších úrovních je dokonce schopno restrukturalizovat DNA informace a zvýšit imunitu.

Jak a proč toto léčení funguje není možné racionálně vysvětlit. Nejedná se o léčení vírou, neboť v Reconnection nemusíte věřit, aby fungovalo. Z vlastních zkušeností a zkušeností mnoha lékařů, praktiků a léčitelů, kteří toto léčení používají však vím, že opravdu funguje a existuje mnoho důkazů jeho jedinečných schopností.

Léčení je bez rizika vedlejších účinků nebo poškození (zaručuje absolutní bezpečnost).

Rekonektivní léčení není žádná technika, se kterou jste se dosud setkali. Rekonektivní léčení není vůbec žádná technika. Technika je pouze obřad, který vás přivede do určitého stavu bytí. Rekonektivní léčení vás však dovede za hranice všech technik, do nadsmyslového stavu bytí, do stavu vlastní jednoty, tzv. sámándhi.

Terapie trvá 30 – 40 minut. Jedná se o bezdotekové léčení.

Zpravidla se dělají 3 - 4 sezení během jednoho týdne až 10 dnů. To je nejoptimálnější forma - což znamená, že nejvíce lidí po celém světě při této intenzitě sezení vnímalo nejvíce působení frekvencí ve svém životě. Samozřejmě, když se klient rozhodne, že se cítí dobře již po prvním nebo druhém sezení a že mu to stačí, není to špatně.

Nejedná se o dlouhodobou léčebnou kůru, při které budete muset docházet půl roku a utrácet své peníze.

Tak jako u klasické medicíny nejsme schopni nikdy zaručit 100% očekávaný výsledek pro každého, ale výsledky jsou více než překvapivé u velkého množství klientů, tam kde klasická medicína selhává.

Někdy totiž léčení přijde způsobem, který jsme očekávali, ale někdy přijde způsobem, který jsme si nedovedli ani představit a vyléčí nebo srovnají se věci o kterých jsme ani netušili, že s daným problémem souvisí.

Léčení provádí praktik s mezinárodní certifikací a kvalifikací. 

Reconnection ™ (The Reconnection) - znovunapojení je vyšší úroveň transsenzorického Rekonektivního léčení.

Proces The Reconnection je dynamická metoda úplného připojení vašich vlastních energetických polí k energetickým polím vesmíru. Připojením meridiánů a energetické dráhy vašeho těla na dráhy Země a vesmírný energetický cirkulační systém se zlepší váš vývoj, životní síla a především tímto procesem získáte schopnost sebeléčení.


Reconnection vnáší do našeho života změny a my se na řadu věcí začínáme dívat jinak. To, co nás dříve tížilo a trápilo, nás trápit přestává, stáváme se rozhodnějšími a už tolik nelpíme na všech těch zbytečnostech, které jsme s sebou táhli, které nám překážely, ale my se jich nedokázali zbavit. Jsme otevřenější vůči sobě i vůči druhým. A pak si uvědomíme, že jsme součástí vesmíru, ještě lépe, že my sami jsme vesmírem, aniž bychom se vzdávali svojí vlastní identity. Vždycky to tak bylo, jenže jsme to zapomněli.

Dle Dr. Pearla mají všichni lidé v sobě zakódovanou schopnost léčit pomocí Rekonektivních energií. Vývojem však tuto svou přirozenou schopnost ztratili, zůstalo pouze jakési zbytkové, zakrnělé připojení na léčivé energie. Pro jejich plné využití, je třeba tato spojení znovu nastartovat.

Provedení The Reconnection certifikovaným praktikem ve vás aktivuje nové energetické dráhy a přinese vám nová energetická a vibrační spojení, která vám umožní mít úplný přístup k vyšším a silnější Rekonektivním frekvencím pro váš osobní vývoj a především pro schopnost vlastního osobního léčení.

The Reconnection vás navždy změní.

Přečtěte si zajímavý rozhovor o The Reconnection a Rekonektivním léčení v časopise Phoenix a Meduňka - viz v příloze.

Sám objevitel a učitel této unikátní metody léčení, Dr. Eric Pearl, říká:

„My všichni máme možnost přenášet tyto nové léčivé frekvence, jakmile se s nimi setkáme. Je to dar naší doby. Tím, že vyléčíme sebe, můžeme se naučit léčit i druhé. Reconnective Healing je více než léčení energií. Zahrnuje všechny formy léčení energií a je za nimi. Tato energie, světlo a informace byly přineseny skrz vesmír na tak vysoce rozvinuté úrovni, jakou jsme dosud nepoznali.“Poplatek za Rekonektivní léčení: 2100 Kč / sezení 


Rekonektivní léčení studenti a senioři: 1200 Kč / sezení 


Poplatek za Reconnection je $333 USD nebo 8 036 Kč (5. 10. 2015) / zahrnuje 2 sezení

Rekonektivní léčení (Reconnective Healing™)

 • poskytuje praktik, který má Level I a II a vyšší
 • může být použito i jako hojení na dálku
 • záměr je přijmout hojení - zmenšit / odstranit neklid
 • jsou doporučena 2 až 4 sezení
 • hojení všech úrovní - duševní, emocionální, duchovní a fyzické
 • uzdravování bude pokračovat dlouho po skončení sezení
 • poplatek 2100 Kč / sezení  - dospělí
 • poplatek 1200Kč/ sezení  - studenti a senioři

Znovunapojení (The Reconnection)

 • poskytuje praktik, který má Level III a vyšší
 • musí být provedeno osobně, nemůže být použito jako hojení na dálku
 • záměr je opětovně se spojit Universum pro osobní povýšení a proces vývoje. Toto se bude stále vyskytovat dlouho po skončení sezení. Reintegrace Vaší životní cesty k plnění Vašeho životního účelu, Vaší nejvyšší kapacitě.
 • vždy ve 2 sezeních v za sebou jdoucích dnech, nesmí být odstup delší než 72 h ( 3 dny)
 • hojení všechny úrovní - duševní, emocionální, duchovní a fyzické
 • hojení bude pokračovat dlouho po skončení sezení
 • poplatek $333 USD nebo 8 036 Kč (5. 10. 2015) / zahrnuje 2 sezení

 

Nabídka léčení a osobní transformace

Společné informace pro oba typy sezení


Během léčebných sezení leží pacient na masážním lehátku (oblečený, na zádech a se zavřenýma očima). Tato poloha je ideální pro vnímání prožitků a vjemů, které jsou důležitou a nedílnou součástí neintegračních léčení.

Abyste se o tyto vjemy nepřipravili, je vhodné maximálně uvolnit tělo i mysl, oprostit se od přemýšlení nad běžnými starostmi. Ideální je soustředit svou pozornost dovnitř svého těla a vnímat vše, co vám bude připadat neobyčejné.

Doporučuji pohodlný oděv, v co nejvyšší možné míře se vyhnout použití čehokoliv parfémovaného (parfémy, deodoranty, mýdla, krémy) a odložení všech šperků.


To, že se ve vašem těle začíná něco dít poznáte podle chvění svých víček. Jde o bezděčnou a vůlí neovlivnitelnou reakci, k níž dochází při spojení s léčivými energiemi.


Když se později dostanete až do trassenzorického stavu, může se vám stát, že uvidíte různé barvy, budete cítit vlny energie procházející vašim tělem, můžete cítit teplo či chlad, velmi citliví pacienti dokonce mohou mít pocit, že se jich někdo dotýká (jedná se však pouze o pocit, léčení neintegračními energiemi je naprosto bezkontaktní). Pacienti také často cítí zvláštní vůně (proto je vhodné se vyvarovat umělých parfémů, které by tyto vjemy mohli rušit), často dochází ke zpomalení a zklidnění dechu, zpomalení či úplné vymizení polykacího reflexu, k nekoordinovaným záškubům a pohybům končetin (zejména prstů na rukách). Častým jevem je točení hlavy, kručení v břiše, slzy či smích.


Všechny tyto i jiné reakce jsou naprosto v pořádku, nemějte z nich, prosím, jakkoliv provinilý pocit. Jsou nedílnou a fascinující součástí procesu Reconnection.

 

 

Pokud by Vás tato metoda zaujala, ráda Vám poskytnu další informace.

Pro více informací nebo objednání volejte 725 145 409 . 

 

 

Zde uvádím některá zajímavá videa z YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=nBdMfH3EURs   Dr. Eric Pearl v ČT

https://www.youtube.com/watch?v=b2b9hIOx6vk   Eric Pearl - Rekonektivní léčení (1 z 3)

https://www.youtube.com/watch?v=TvUTfoX0VXw   Eric Pearl - Rekonektivní léčení (2 z 3)

https://www.youtube.com/watch?v=ZZl0TosQ1LU   Eric Pearl - Rekonektivní léčení (3 z 3)

 

 

Také se podívejte do sekce soubory pod rekonektivní léčení, kde naleznete další články k rekonektivnímu léčení a znovunapojení.

Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH