Rok 2013

Jaký bude rok 2013.

Začal rok 2013, který se, podle mnohých teorií, měl odehrávat bez přítomnosti lidské populace na planetě Zemi. Konec světa a lidstva se opět nekoná - alespoň konec podle představ mnohých lidí - život jde dál a s ním i vývoj celé lidské rodiny.

Přesto je rok 2013 zajímavý už tím, že se jedná o první rok Nového věku. 21. 12. 2012 skončil cyklus dlouhý 25 627 let, který Mayové nazývali Baktún.

Podle indického náboženství končí Železný věk a začíná Zlatý věk, končí doba materialismu a začíná doba duchovní obrody. Tradiční astrologie mluví o věku Vodnáře, v esoterní astrologii přebírá vládu sedmý paprsek Magie a rituálních obřadů, jehož energie navrátí světu řád, spravedlnost a uvede život do posvátné rovnováhy.

Vstupujeme tedy do roku jedna, do nových začátků. Máme čistý stůl, začínáme znovu.

Minulé roky byly velice obtížné, probíhalo masivní čištění karmy, lidská těla se připravovala na příjem stále se zvyšujících energetických vibrací, rozpadala se partnerství, vznikala nová a každý hledal nebo byl stavěn na místo, které mu přísluší. A nikoho to neminulo. Mnohdy i velké životní změny nastaly.

Mnoho lidí odešlo, protože nepotřebovalo tyto zkušenosti nebo souhlasili s odchodem z tohoto světa, aby s sebou odnesli velkou část negace, těla některých se nedokázala vyrovnat s vysokými energiemi či odešli plnit svůj úkol do jiných sfér. Každý člověk byl minulými roky změněn.

Cítění lidí se rozšířilo, duchovnost už není pouze náboženský výraz, ale je spojována s láskou, životem z úrovně srdce, humanitou, soucítěním a moudrostí. Je zde na Zemi velmi mnoho inkarnovaných prastarých moudrých duší, krásných, jakoby andělských, které se začínají probouzet a pomáhat lidem.

Rok 2013 je rokem lásky, harmonie, sdílení, sounáležitosti, tvoření a zhmotňování.

Astrologie a numerologie už nejsou vnímány jako šarlatánské vědy, ale stále více lidí se obrací k alternativním vědám o pomoc. Mnoho zdravotníků i lékařů se přiklání k bylinným a homeopatickým léčbám, lidské tělo začíná být opět vnímáno jako celek a ne jako jednotlivé na sobě nezávislé orgány. Aniž si to možná uvědomujeme, lidstvo za minulých 20 let udělalo přímo kvantový skok a nyní se ocitlo na prahu svého vzestupu.

Věci, které se v minulosti řešily, dojdou ke svému konci. Lidé začnou být více spokojeni, než předchozí roky. Začneme pociťovat větší stabilitu a možná i své vlastní uspokojení a vnitřní radost. Začneme vnímat a cítit lásku ze svého srdce.

Budeme stále více vnímat ono překrásné produchovňování lidí. Krůček po krůčku. Stále více lidí bude přitahováno Světlem a Pravdou. Návrat k sobě domů. Lidé pocítí, že mají duši, která uvnitř nás mnohdy bolí a pláče. Volá o pomoc. To je pak tak, že jsme nespokojeni a nevíme třeba ani proč. Nastane velká změna v myšlení lidí. Díky tomu hodně věcí ve svém životě přetvoříme, aby to souznělo s novým vnímáním sebe sama a světa. Cesta sebepoznání. Odklon lidí od hmoty a návrat k duchovním hodnotám, k onomu lidství.

Výuka pozitivního myšlení a střízlivého, přesného, nezkresleného vidění reality. Teprve poté, co si srovnáme a dáme do pořádku své myšlenky, věci kolem sebe, svoje finanční a další každodenní záležitosti, teprve poté, co se naučíme znovu používat „selský rozum“, reálně vidět okolní svět a chápat své místo v něm, myslet a uvažovat natolik zdravě, adekvátně a pravdivě, abychom již více neubližovali sobě ani svému okolí, budeme připuštěni do dalšího ročníku studia. Studia o smyslu našeho života.

Rok 2013 bude jen a jen o nás. Ať je tu jakákoliv předpověď, pamatujte si, že každý člověk byl obdarován svobodnou vůlí. Vždy je to jen a jen na nás, na každém z nás je, jak budeme volit ve svém životě. Zda si zvolíme to či ono, musíme vědět, že vždy za to poneseme své následky. Klady či zápory. Jak zasíváme, tak také sklízíme.

Pevně věřím, že tento rok se budeme učit Lásce. Lásce k sobě, k lidem, přírodě, věcem. Láska je nejvyšší možná energie. Nic víc než Láska není. Otevírat své srdce. Zde je veškerá naše moudrost a pravda. Naučit se rozhodovat a vnímat svým srdcem. Pokud dáme do pozadí svůj mozek, své myšlení hlavou, a začneme cítit a jednat srdcem, vždy to bude to nejlepší pro nás. Konání či jednání tak budou v souladu s celou naší osobností.

Nový začátek, nadšení, tvoření. Vnitřní potřeba začít něco nového tvořit. Člověk sám ze sebe. Přichází optimistické nadšení, příval energie, oživení sexuality. Vše dělat s velkou trpělivostí, střízlivostí a s pokorou. Nastává velmi plodný a tvořivý čas. Každý, kdo se vyvaruje podvodů a postaví svou činnost na práci, která ho baví a bez postranních úmyslů, bude odměněn velkými úspěchy. I když jsme vstoupili zlatou bránou do Nového věku, bude mezi námi dost těch, kteří budou chtít vydělat na nouzi druhého člověka nebo jeho neznalosti.

Velký důraz bude celý rok kladen také na vztahy všeho druhu. Letopočet 2013 dává ve svém součtu číslo šest, které symbolizuje rodinu, přátelství a partnerství. Luna s Venuší tento vliv harmonicky podporují. Vztahy, které jsou udržované jen kvůli majetku nebo pověsti se definitivně rozpadnou. Někteří lidé budou ještě řešit partnerské problémy a nacházet své spřízněné duše. Rodina nás opět vtáhne do svého středu a získáme zkušenost, jak jsou cenná přátelství a soudržnost. Téma rodiny a vztahů v ní, to bude také aktuální téma roku 2013, zhruba od konce června. Tento rok nám ukáže, že nikdo není sám, ale každý je obklopen lidmi, kteří jsou připraveni mu kdykoliv pomoci. Pokud jen on sám bude chtít.

Každý by měl v průběhu roku 2013 nalézt svou sebeúctu a hodnotu. Jakmile se někdo bude spoléhat na druhé, neuspěje. Rok bude všechny učit, že je třeba si vážit sebe samého, umět se postarat o sebe a teprve potom, že lze nabídnut své služby druhým lidem. K tomu může výrazně pomoci studium, cestování, nalezení správné životní filozofie a činnosti, která člověka dokáže naplnit. Každý, kdo bude otevřený poznání, zjistí, že se mu velice rychle zhmotňují jeho myšlenky, lidé znovu objeví svůj tvůrčí talent.

Nejzajímavější na celém roce je období od konce května do 7. září, kdy se na obloze objeví Velký trigon, který propojí myšlení s cítěním. 30. června a 28. srpna se na nebi vytvoří vzácný obrazec nazvaný Davidova hvězda. Mnoho lidí v tyto posvátné měsíce najde opět spojení se svojí duchovní rodinou a pochopí, že všichni jsme součástí jednoho velkého společenství. Jednota. Láska rozkvete ve všech svých podobách.

Čeká nás velice zajímavý rok, který v mnoha ohledech bude klidnější, než roky předchozí. I když ještě budou probíhat malé změny v životech jednotlivců. Čas se postupně bude zklidňovat a zpomalovat.

Tak tedy vykročme do Nového věku a nového roku s nadějí a pozitivními myšlenkami. Pouze pozitivním a srdečným přístupem k sobě, k životu, k ostatním, dokážeme mnohé. Přežili jsme období plné chaosu, neklidu a zvratů. Možná, že jsme z toho tak moc unaveni a nesmírně otráveni. Nežili jsme, ale přežívali.

Přijali jsme do svého života mnoho nových zkušeností a znalostí. Mnohému jsme se v minulosti naučili. Tak pojďme to spolu začít žít a používat to, co známe. Tvořit si svůj krásný, šťastný a spokojený život. A začněme sami u sebe. Mnoho nového a krásného nás jistě čeká. Vždyť jsme jedna velká rodina a zrcadlíme se tak jako mikrokosmos v makrokosmu.

Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH