Úvodní stránka » Autopatie - HBO
AutopatieAutopatie - další odkazy.

Předávám k náhledu ilustrativní fotodokumentaci k pacientům léčených několik měsíců až 2 - 3 roky s nehojícími se defekty dolních končetin navzdory poskytované optimální léčbě klasickou medicínou.

Vesměs se jedná o pacienty s DM a ICHDK, v anamnése aktivní fumátoři (současně nebo bývalí), s metabolickým syndromem. U všech klientů zhojení defektů při aplikaci HBO - hyperbarické oxygenoterapie (léčba kyslíkem) a autopatie během 2-3 měsíců, celkové zlepšení zdravotního stavu. Při klasické, konzervativní léčbě evropskou medicínou defekty perzistují roky, velmi často navazuje gangréna a pacienti často končí amputacemi od prstů počínaje až po nadkolení dolních končetin.

Bohužel, pacienti stále málo ví o možnostech léčby těchto diagnóz HBO (lékaři mnohdy ani nemají chuť tuto možnost nabízet - nevěří tomu, neví o HBO a ani nemají snahu se o HBO více dozvědět - i když léčba HBO je plně hrazena zdravotními pojišťovnami - zatím) a už vůbec - málokdo ví o úžasných výsledcích kombinace autopatie, odkyselení , detoxikace organismu a HBO.

A bohužel i málokterý pacient, který se ke mně dostane na vyšetření k aplikaci HBO, kterého pošle klasický lékař, je ochoten přistoupit na alternativní léčbu, kterou jim nabídnu.

Příčiny - u mladších je to možná ztráta invalidního důchodu a "image" JÁ JSEM NEMOCNÝ - za nemoc se podvědomě schovávají a využívají "výhod" chronické nemoci a u starších je to nevíra v alternativní metody, nejsou na to prostě "zralí", ono je jednoduché polykat prášky a být v teple v nemocnici, kde se o ně postarají. A u všech je problém - autopatii a další alternativní metody nehradí zdravotní pojišťovny a oni přece hodně platí za léky a to si přece nemohou dovolit ze svých důchodů. To jsou důvody, které slyším velmi často - ale je to u pacientů, kteří k alternativnímu léčení nepřišli z vlastní hlavy a jen pasívně očekávají, co s nimi lékař nebo jiný zdravotník, popřípadě léčitel udělá. Odmítají nést za své uzdravení odpovědnost.

Pokud se jedná o klienta, který sám chce změnu, chce se uzdravit a ne jen být pasivně léčen a aktivně se zapojí do procesu uzdravování - tak jsou úplně jiné výsledky - viz fotodokumentace.

A navíc - dovoluji si tvrdit, že jsme v Hronově v sanatoriu Prajzko JEDINÍ v České republice a možná i v Evropě, ve světě, kde jsme spojili hyperbarickou oxygenoterapii s autopatií a dalšími alternativními metodami.Pro klienty z daleka není problém ubytování.Výsledky za to stojí.

Samozřejmě dobré až vynikající výsledky v kombinaci autopatie, alternativní medicíny a HBO máme nejen u nehojících se ischemických defektů, bércových vředů DK a diabetické noze - diabetických defektů, a dalších nehojících se infikovaných defektů navzdory poskytované optimální léčbě klasickou medicínou a těch možností je daleko více - např.:
- postiradiační poškození
- refrakterní chronická osteomyelitida
- tinitus
- náhlá hluchota
- postanoxické poškození CNS ( po cévní mozkové příhodě, po ischemickém inzultu)
- a další.....

O tom všem chci na kongresu autopatie hovořit (svůj příspěvek k dané problematice přednese i Iva Holeková) a pokud Vás tato dokumentace a spojení autopatie, alternativy s HBO zaujala, prosím pošlete dál.

Pacient č 1.

Pacient s diagnózou diabetes mellitus na inzulínoterapii s mnohačetnými diabetickými komplikacemi - diabetická mikro a makroangiopatie, neuropatie, chronické selhávání ledvin, dále hypertenze, metabolický syndrom. Pro gangrénu levé dolní končetiny amputace v bérci. Pro špatný krevní oběh komplikace hojení pahýlu pokračoval zánět a hrozila reamputace ve stehně. Po léčbě autopatií, úpravou stravy,detoxikací a HBO zcela zhojení pahýlu, celkově zlepšen metabolický stav pacienta, ústup zánětlivých markerů, bez léčby antibiotiky.

Pacient č. 2

Pacientka s diagnózou diabetes mellitus, léčena perorálními antidiabetiky, obezita, hypertenze, porucha tukového metabolismu. Dále léčena pro diabetickou angiopatii konzervativní léčbou s chronickým nehojícím se defektem min. 2 roky na bérci levé dolní končetiny. Po léčbě HBO, autopatí a detoxikací, úpravou stravy zcela zhojení defektu.

Pacient č. 3

Pacient s diagnózou diabetes mellitus, léčen perorálními antidiabetiky. Dále vysoký krevní tlak a mikrocitární anemie, ICHS. Léčen pro diabetickou angiopatii s chronickým nehojícím se defektem přes rok na bérci levé končetiny. Po léčbě autopatií,HBO, detoxikací, úpravou stravy zcela zhojení defektu, celkově zlepšen stav, úprava anémie.

PRAJZKO Hronov, a.s.
Hyperbarická oxygenoterapie

+420 605 287 597 - Holeková Iva
+420 725 145 409 - MUDr. Martina Kormundová

Autopatie - další odkazy.

Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH