Úvodní stránka » Koloidní-stříbro
Koloidní stříbroDOPORUČUJEME, VYRÁBÍME a prodáváme KOLOIDNÍ STŘÍBRO prvotřídní kvality....
Pro další informace a objednávky nás kontaktujte...


Co je koloidní stříbro?
Chemické a fyzikální základy Kdo chce zkoušet účinek léku bude chtít samozřejmě vědět, jaké substance (složení) se za lékem schovává, jaké vlastnosti má a jak působí. Začněme tedy otázkou co je koloidní stříbro, protože pojem koloidní stříbro je velmi málo znám navzdory tomu, že se denně s koloidy setkáváme – ano náš život je na koloidních systémech založen.
K lepšímu porozumění, ještě než se budeme věnovat praktickému využití, si nejprve přibližme vysvětlení ze strany vědy. Protože koloidní chemie je velmi obsáhlou oblastí, můžeme zde popsat pouze ty nejdůležitější, pro porozumění pojmu koloidní stříbro nutné základy.


Pod pojmem koloid rozumíme systém ve kterém jsou částečky velmi jemně a pravidelně rozděleny. Tyto částečky sestávají z méně než-li několika tisíc atomů a mohou mít velikost až 200nm. Jeden nm odpovídá miliardtině metru. Velikostní poměry jsou znázorněny na následující tabulce. Červená krvinka člověka má např. průměr 7,5 μm (= 7,500 nm), je tedy téměř čtyřicetkrát větší než-li tato velká částečka koloidu o průměru 200nm.


K lepšímu porozumění jsou následující měřítka mezi sebou označena:

1.000 mm = tisíc milimetrů
= 1.000.000 mm = milion mikrometrů
= 1.000.000.000 nm = miliarda nanometrů
= 10.000.000.000. = deset miliard Angströmů
Pomocí generátoru vyrobené koloidní stříbro je však ještě menší. Je složeno z cca 15 atomů a má průměr méně než 1 nm, totiž pouze 0,126 nm. Toto koloidní stříbro je tedy asi 60 000 krát menší než-li červená krvinka nebo veliká bakterie. K poměru k nejmenší bakterii je částečka koloidu stříbra ještě téměř 2 000 krát menší. Tento poměr je zhruba jako dospělý člověk před pyramidami v Gíze.


Kdy bylo koloidní stříbro objeveno?
Pojem koloidní zavedl koncem 19. století britský chemik Thomas Graham (1805-1869). Na základě jeho agregačního chování mu přiřadil řecký název pro lepidlo. Zde si připomeňme výše zmíněnou formu gelu, ve kterém nám mohou připadat jednotlivé částečky jako přilepené k sobě. Koloidní stříbro je však jemně rozdělené a nemá s lepidlem nic společného. Navzdory tomu, že Graham díky svému zveřejnění v roce 1861 byl později nazýván „otcem koloidní chemie“, známy Michael Faraday )1791-1867) již minimálně 5 let před tím připravil a popsal jiný koloid, totiž koloidní zlato. Tehdejší výroba však byla značně rozdílná od té dnešní.


Jak již bylo zmíněno , zažívá koloidní stříbro svou renesanci. Jeho léčivá síla byla známa již našim předkům. Ale jak je dnes již častou skutečností, dobré zkušenosti se během času ztrácely. Byly utlačovány moderním medicínským vývojem. Pokud si dnes chceme připomenout dobré zkušenosti našich předků, musíme se rovněž chvíli zabývat historií používání stříbra v medicíně.


Stříbro je jedním z devíti vzácných kovů, ze kterých jsou zlato a platina nejznámějšími. Bíle se třpytící , měkké stříbro je prvek s nejlepšími elektrickou a termickou vodivostí a vyskytuje se dvacetkrát častěji než-li zlato. Bylo vždy ceněno a velmi brzy začalo být používáno k výrobě šperků, příborů a mincí. Ano, Homér vzpomíná dokonce i stříbrná brnění. Ve středověku bylo zlato třináctkrát hodnotnější než stříbro. Před 100 lety bylo možné obdržet za kilogram zlata 28 kg stříbra, 1937 to bylo dokonce 77 kg a dnes hodnota stříbra ku zlatu propadla ještě více. Ale i v medicíně našlo stříbro své uplatnění.


Stříbro - nejenom ve své koloidní formě – bylo v medicíně používáno po tisíciletí. V Číně se před cca. 7000 lety vyvinula akupunktura a byla čím dál tím více zdokonalována. Nejprve bylo k ošetření akupunkturních bodů dle určitého systému používáno dřeva a bambusu, později byly tyto nahrazeny kovovými jehličkami a dále zlatem a stříbrem. Přitom bylo zjištěno, že zlato při tomto ošetření spíše stimuluje a stříbro spíše uklidňuje. Můžeme vycházet i ze skutečnosti, že na celém světě používají k akupunktuře milióny léčitelů stříbrných jehliček.


V Egyptě bylo stříbro používáno více než 3500 let před našim letopočtem k výrobě mincí. Zhruba 2500 let poté bylo v medicíně známo, že voda zůstane déle pitná při jejím uchovávání ve stříbrných nádobách. První písemné známky na medicínský význam dusičnanu stříbrného pocházejí z díla legendárního Gabira ibn Haiana as-Sufi ze druhé poloviny desátého století po Kristu. Také v Bagdádu vystudovaný lékař a filosof Avicenna (980-1037) používal stříbro v medicíně a popsal poprvé Agryrii (zbarvení pokožky při předávkování stříbrem).


Antibiotické účinky stříbra byly prakticky užívány i našimi předky. Před příchodem ledniček bylo přes léto téměř nemožné uchovávat potraviny déle čerstvé. Naše babičky přidávaly do mléka stříbrnou minci jako ochranu před zkysnutím. Tato metoda k udržení čerstvého mléka je lehce vysvětlitelná, protože horní vrstva atomů stříbra takovéto mince reagovala se vzdušným kyslíkem na neviditelnou vrstvu oxidu stříbra. Po položení takovéto mince do mléka, putují tyto iony stříbra do tekutého média a ničí bakterie kyseliny mléčné, které jsou odpovědné za zkysnutí.


Někteří ze současníků tuto osvědčenou metodu našich předků opět zavádějí. Takto píše na jedné internetové stránce J.Harrison „zde v Texasu se přes noc ledový čaj zkazí. Přidám-li do něj 1 až 1,5 Unce koloidního stříbra , vydrží celý týden bez ledničky“.


Tato metoda byla zohledněna již před půlstoletím v jednom ze standardních děl chemie (Römpp 1966):


„odzkoušeli jsme rovněž prodloužit trvanlivost vody, ledu, limonády a umělé limonády přidáním minimálních množství koloidního stříbra“.
R.1869 upozorňuje vědec Ravelin na skutečnost že stříbro rozvíjí svou antimikrobiální účinnost již při minimálních dávkách. Další vědec – von Nägeli )1871-1938) popsal tuto vlastnost 1893 slovem „oligodynamický“, což znamená „s málem býti aktivní“. Zjistil, že již koncentrace 0,0000001% ionu stříbra, což dopovídá 9,2*10-9 M (= 9,2nmol nebo 1mg) stříbra na litr, stačí k likvidaci spirogyry v čisté vodě. Ke zničení spór plísně (Aspergillus niger) , jak zjistil, postačuje rovněž pouze 0,00006% ionů stříbra, odpovídá 5,5*10-6 M (=5,5 mmol) stříbra.
Mnoho leteckých společností světa používají stříbrné filtry a rovněž i NASA se při stavbě vesmírných lodí rozhodli pro systém stříbra k čištění vody.


Základem přípravy vody pomocí stříbra je postříbření pomocí tzv. katadynového postupu (z katalytický a oligodynamický), jež bylo vyvinuto v roce 1928. Při této metodě je stříbro naneseno na nosič a je takto získán enormně velký kovový povrch. Přes tento filtr je poté filtrována voda a likvidováni původci nemocí. Tento patent byl dokonce základem jedné, dodnes existující švýcarské společnosti. Dokonce při ochraně vody proti řasám v užitkové vodě a vodě v bazénech, tj. k likvidaci řas, je stříbření vhodné.


Nově je rovněž experimentováno s oblečením se stříbrnými nitěmi, které má být obzvláště zdravé.
Počátkem 19. století mělo koloidní stříbro své samozřejmé místo v medicíně. Vyznačuje se svým velmi širokým spektrem účinnosti a je téměř zcela bez vedlejších účinků. Protože koloidní stříbro, z důvodu dřívějších výrobních postupů, nebylo zrovna nejlevnější, bylo tím ulehčeno šíření antibiotik. Dnes je možné koloidní stříbro vyrobit pomocí generátoru stříbra relativně levně.


Od vynálezu penicilínu v roce 1928 bylo zavedeno tisíce nových antibiotik. V nich viděla medicína kouzelnou zbraň proti stávajícím bakteriím. Během toho jak se lidé s entusiasmem oddávali těmto novým vynálezům, upadalo stříbro čím dál tím více do zapomnění. Teprve poté co jsme museli přiznat, že se ve stále větším měřítku vyvíjejí nové a nové kmeny resistentních bakterií, které nepodlehnou ani nejmodernějším antibiotikům, začínáme znovu vyvolávat z paměti přednosti koloidního stříbra. Čím častěji je antibiotikum předepisováno, tím lehčeji vznikne rezistentní kmen bakterií.


V 1970 letech obdrželo chirurgické oddělení universitní kliniky ve Washingtonu stipendium ke zkoumání nových vylepšených postupů u pacientů s popáleninami. Přitom bylo zjištěno, stříbro vykazuje enormní přednosti oproti jiným stávajícím materiálům.


Jeden příklad: k ošetření ran byla již od roku 1930 používána tence válcovaná stříbrná fólie (stříbro je po zlatu kov který je možné vytáhnout do nejslabější vrstvy, a může být zpracováno až do 0,0027mm slabého plátu). Tímto postupem bylo zamezeno přílišným ztrátám tekutin a podpořena tvorba nové tkáně. Při spáleninách a opařeninách je ale důležité zamezit vzniku infekcí a původců nemocí. Také zde je Stříbrná fólie a koloidní stříbro důležitým přínosem. K antimikrobiálnímu, vlhkému ošetření ran je k dostání tzv. hydrokoloidní obvaz jako zdravotnický výrobek, jehož účinek spočívá krom jiného v uvolňování ionů stříbra do rány a přispívá jejímu následnému zklidnění a rychlému vyhojení.


V chirurgii má stříbro své místo například při svorkování mozkových cév nebo uzavírání defektů lebeční kosti.


Rovněž v Německu byl výjimečný účinek stříbra dlouho znám. Již 1881 doporučoval Lipský gynekolog Carl Sigmund Franz Credé (1819-1892) použití dusičnanu stříbrného při velmi rozšířeném zánětu zakončení pupeční šňůry novorozenců. Tato komplikace byla často způsobena (Gonorrhöe) matky a mohla býti touto novou metodou okamžitě odstraněna, z tohoto důvodu byla tzv. „Credé-Prophylaxe“ u novorozenců zákonně předepsána. Rovněž dnes jsou v používání oční kapky, jako lékárnicky povinný prostředek, obsahující dusičnan stříbrný. Tyto jsou u této indikace povoleny. Credé mimo jiné zjistil, že dusičnan stříbrný ještě v ředění 1:1000 zabíjí během pěti minut stafylokoky, streptokoky a původce sněti slezinné.


Vedle dusičnanu stříbrného byl používán krom jiného jodid stříbrný a chlorid k desinfekci, stejně jako stříbrný laktát jako adstringierendes a antiseptické prostředky. Oxid stříbra se dříve nasazoval proti choleře a epilepsii. V předloženém pojednání je míněno , pokud není výslovně uvedeno, vždy koloidní, elementární stříbro.


Poznámka: každý bude jistě znát i jiné použití stříbra – fulminát stříbra exploduje při sebemenším doteku a používá se u bouchacích kuliček.


Proti čemu působí koloidní stříbro?


Koloidní stříbro je univerzální prostředek , téměř bez vedlejších účinků k léčení četných onemocnění. V mnohých pojednáních bylo prokázáno, že je účinné proti baktériím (např. stafylokokům a streptokokům), virům a plísním. Tito původci jsou během několika málo minut koloidním stříbrem usmrcováni.


Zajímavostí zůstává, že pro lidský organismus důležité baktérie v tlustém střevě zůstávají většinou ušetřeny, protože koloidní stříbro je do krevního řečiště nebo lymfatického systému přijímáno nejpozději v tenkém střevě. V mnoha případech je však potřebné aby koloidní stříbro působilo v tlustém střevě - v tomto případě je nutno využít klystýru s přidáním KS.


Koloidní stříbro může být použito i u onemocnění jejichž příčina není plně známa. Do dneška byl úspěšný účinek koloidního stříbra popsán pro obrovské spektrum nemocí, totiž pro několik set různých původců nemocí. Především na počátku našeho století byla jeho účinnost intensivně zkoumána velkým počtem známých vědců, kteří zveřejňovali své výsledky v renomovaných zdravotnických časopisech jako Lancet, Journal of the American Medical Association a Britich Medical Journal. Courtenay tyto působivé práce shromažďoval a shrnul v knize. V ní jsou obsaženy četná pojednání o aktuálním stavu výzkumu, které dokazují, že se věda současnosti velmi intenzivně opět účinky na použitím koloidního stříbra zabývá.


K onemocněním, u kterých jsou zkušenosti s koloidním stříbrem k dispozici patří četné potíže zraku, dýchacího systému, kůže, pohybového aparátu a nervového systému. Pokud pomyslíme, že širokospektrální antibiotikum (proti bakteriální infekci) nebo širokospektrální antimykotikum (proti plísňovému onemocnění) může působit vždy pouze na určitou část původců, je toto enormní předností. Antibiotikum působí vždy pouze proti jednomu malému počtu rozdílných původců nemocí a nikdy proti virům. Krom toho je požívání koloidního stříbra téměř bez vedlejších účinků, kdežto chemické substance mají většinou mnoho silných vedlejších účinků.


ÚČINKY, TABULKA NEMOCÍ A LÉČENÍ KOLOIDNÍM STŘÍBREM
Důležité upozornění: Koloidní stříbro není v ČR státními úřady schváleným léčivem! Nemůžeme a nesmíme Vás proto nabádat k jeho užívání. Níže popsaný způsob užívání i uvedené dávkování má tedy pro soulad se zákonem jen informační charakter!


1. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI kvalitního KOLOIDU STŘÍBRA:
Koloid stříbra ani v otevřených ranách nepálí a neštípe.
Dezinfikuje rány a napomáhá k jejich vyčistění.
Urychluje hojení a zacelování poraněné pokožky.
Má velmi dobré účinky na otevřené vředy, stahuje a hojí chronické rány.
Je netoxické a lze ho při vnějším použití nanášet dlouhodobě. Nezanechává na pokožce viditelné stopy.
Lze jej používat k příležitostnému ošetření pleti (kosmetika) jako – 100% čistý koloid bez příměsí krémů, vody a podobně.
Není nijak cítit.
Lze ho použít i k ošetření oblečení v outdoorových aktivitách. Látka se namočí do koloidu a potom se nechá volně uschnout. Ošetřená látka dočasně získá vysokou antibakteriální schopnost.
Koloid nelze použít k hubení hmyzu ani drobných živočichů.
Nepoužívá se ani na mokré zdivo zasažené plísněmi.
Během léčby se mohou krátkodobě objevit nepříjemné pocity jako bolest hlavy, nebo škrábání v krku. V těchto případech můžete na několik dní snížit léčebnou dávku koloidu až na polovinu.
Tyto pocity jsou způsobeny reakcí imunitního systému na náhlé opouštění mrtvých patogenů z těla.
Pitím čisté (nebalené) vody zásadním způsobem přispějete k pročišťování organismu od škodlivých látek.
Započněte léčbu co nejdříve po rozpoznání prvních příznaků nemoci.
Léčení koloidem nemá nahradit imunitní systém, ale výrazně mu pomoci a stimulovat ho.
BUĎTE ZODPOVĚDNÍ SAMI K SOBĚ!
Naučte se rozlišovat, kdy je lékařská pomoc nevyhnutná a kdy jste naopak schopni situaci zvládnout sami.
I kdyby medicínská léčba znamenala řadu vedlejších účinků, někdy je opravdu nutná!
U některých nemocí je třeba, aby došlo nejprve k propuknutí nemoci a až poté dochází k následnému vyléčení.
Koloid neužíváme proto, aby překrýval projevy nemoci, ale skutečně léčil uvnitř našeho těla.


2. ORIENTAČNÍ TABULKA NEMOCÍ


8 ppm – nízká koncentrace (rostliny)
10 ppm – univerzální koncentrace (vnitřní užití + ošetření očí lidí a zvířat)
15 ppm – vysoká koncentrace (vnější použití, postřik, obklady, potírání, výplach, hygiena)
Obě koncentrace 10 a 15 ppm jsou vhodné pro vnitřní užití.
Váhová kategorie 75–100 kg


NÁZEV - POPIS


Afty - 3x denně vyplachujte ústa koloidem a pak vyplivněte. Opakujte tak dlouho, dokud potíže nevymizí. Sočasně pijte během noci, nebo nad ránem, koloid v množství – 30 ml.

AIDS - Tato nemoc má být způsobena odolným kmenem viru. Přesto, že se koloid ve vysokých dávkách už začal na tuto nemoc testovat, seriózní výsledky nejsou prozatím k dispozici.

Akné - Rozprašovačem naneste na tvář souvislou vrstvu koloidu a nechejte volně uschnout. Během noci, nebo nad ránem, pijte koloid v množství 30 ml po dobu maximálně jednoho měsíce. Vyhněte se čokoládě. Podpůrná léčba Je-li pokožka již silně zasažena je třeba užívat po dobu několika týdnů výplachy střev – tzv. „Klystýr“. Tato metoda je často nutná, aby nezanechalo akné stopy na pokožce už na celý život.

Alergie - senná rýma Vyřaďte na dobu jednoho měsíce všechny slazené nebo sycené nápoje včetně sladkých čajů. Pijte hlavně čistou nebalenou vodu. Užívejte koloid během noci, nebo nad ránem v množství 30 ml po dobu 14 dní.

Angína - Pijte 30 ml 2x denně po dobu jednoho týdne. Od jídla dodržujte rozestup 2 hodiny. Další týden užívejte 25 ml koloidu 2x denně. Nezapomínejte kromě teplých čajů na pití čisté nebalené vody. Pijte je odděleně. Pomozte imunitnímu systému lehkou vegetariánskou stravou.

Artritida - Pijte v noci a pak znovu brzy ráno 30 ml koloidního stříbra po dobu nejvýše jednoho měsíce. Podpůrná léčba Pokud příznaky zcela nevymizely, ulevte organismu rozumnou hladovkou spojenou s očistou kloubů. Při každé hladovce musí být vždy souběžně prováděna očista střev.

Astma - Vyřad'te na dobu 14 dní všechny nápoje včetně čajů. Pijte delší dobu jen čistou nebalenu vodu v množství 1 – 2 litry. Současně užívejte koloid během noci, nebo brzy ráno v množství 30 ml. Astma se tak sice nevyléčí, ale dojde ke dlouhotrvajícímu zprůchodnění sevřených průdušek. Koloid pijte odděleně od vody. Voda i koloid působí na naše tělo různým způsobem a je třeba aby mohly svými účinky působit samostatně.

Bércové vředy - Jedná sa o závažné - celkové znečištění organismu. Nanášejte postrikovačem až 5x denně nebo při každém převazu koloid 15 ppm. Dodržujte maximálnu sterilitu rány a jejího okolí. Bez dotyku ruky naneste koloid a nechte volně uschnout. Vyhněte sa na delší čas cukru ve všech podobách. Zvláště pozor na umělá sladidla, mléko a pod. Omezte na minimum i pečivo a alkohol. Důležitou součástí léčby je i celkové snížení kyselosti v organismu. Zjistěte si které potraviny jsou pro tento účel vhodné. Podpůrná léčba Je-li to zdravotně možné, přináší úlevu 5 denní hladovka, kombinovaná s očistou střev (klystýry).

Borelióza - Lymská nemoc Pijte po dobu 21 dnů 2x denně 50 ml. Po 14ti dnech prodlevy zopakujte třítýdenní léčbu dávkou 1x denně 50 ml. V těžkých případech nutno užít takovou léčebnou kúru po měsíci prodlevy opakovaně.
Bradavice - Pijte 2x denně po dobu jednoho měsíce 30 ml koloidu. Postižená místa postříkejte koloidem 15 ppm a nechejte volně uschnout. Pokud potíže nevymizí, léčbu po měsíci prodlevy opakujte. Podpůrná léčba Posilujte imunitní systém chladnou vodou. Věnujte při léčení zvláštní pozornost "mateční" bradavici. (Objeví se jako první). Po jejím vyléčení zpravidla volně zmizí i ostatní bradavice jinde na těle. Léčba býva zdlouhavá.

Candida Viz. Mykózy

Cysty - Jedná se o ložiskové onemocnění nashromážděných patogenů. Vzácně vyžaduje operativní zákrok. Velmi důležitou léčbu představuje hladovka po dobu alespoň 5 dnů. Při každé hladovce musí být vždy souběžně prováděna očista střev „klystýry“. Jako léčbu užijte "Čistící kúru" koloidem stříbra.

Čistící kúra viz. Detoxikace

Detoxikace - Základní čistící kúra 14 dní. Při silně znečistěném organismu lze prodloužit až na 21 dní. Po dobu čistící kúry vynechte všechny nápoje včetně čajů. Pijte jen čistou (pramenitou) vodu v množství 1 - 2 litry denně. Současně užívejte koloid během noci, nebo nad ránem, v množství 1x denně 30 ml. Vodu i koloid pijte odděleně. Podpůrná léčba Užívejte po dobu několika týdnů výplachy střev, tzv. „klystýry“. Tato metoda je spolu s užívaním koloidu mimořádně účinná. Pokud to zdravotní stav dovolí je vhodné léčbu doplnit 5ti denní hladovkou.

Dezinfekce povrchů - K nanesení tenké vrstvy použijte přiložený postřikovač. Nestírejte, nechte na povrchu volně zaschnout.

Dezinfekce vody - V situacích krajní nouze, kdy není možné vodu převařit lze použít koloid i k ošetření vody. Voda je tak z více jak 90% zbavená choroboplodných zárodků. Do třiceti dílů vody nalejte jeden díl koloidního stříbra. Protřepte a nechejte stát na temném místě několik hodin. Takto upravenou vodu lze v nouzi pít po delší dobu – na rozdíl od vody ošetřené chemickou desinfekcí.

Ekzém - Po dobu 14ti dní užívejte koloid vždy brzy ráno. Nejezte dříve jak za dvě hodiny. Po týdnu prodlevy kúru zopakujte. Nanášejte postřikovačem na postižená místa koloid a poté nechte zaschnout. Opakujte, dokud potíže nezmizí. Podpůrná léčba Užívejte po dobu několika týdnů výplachy střev, tzv. "klystýry". Tato metoda je spolu s užíváním koloidu mimořádně účinná.

Gynekologické výtoky (vaginální kvasinkové infekce) - Je vhodné MINIMÁLNĚ PO DOBU JEDNOHO MĚSÍCE omezit příjem cukrů a výrobků z bílé mouky. Dávkování a účinky platné pro koloid Silver MEDIC®: Aplikace postřikem na vnější postižená místa i dovnitř. Začněte užívat koloid během noci nebo nad ránem v množství 30 ml – koncentrace 10 ppm po dobu 14 dní. Další týden snižte dávku na polovinu . Použití – výtok nebo svědění: Aplikace zavedením, nejlépe umělohmotnou měkkou "pipetou" - případně stříkačkou bez jehly (dodržujte sterilitu). Množství cca 2 ml – koncentrace 15 ppm.
Aplikujte 1 - 2 x denně podle potřeby, včetně vnějšího postřiku rozprašovačem. Při včasném zachycení obtíží nastává velmi rychlý nástup léčebného účinku. Subjektivní (pocitové) obtíže při aplikaci koloidem SM ustanou obvykle již za několik hodin. I po odeznění příznaků je vhodné v léčebné dávce setrvat ještě alespoň jeden den .
Při závažnějších potížích:
Doporučujeme:
PRVNÍ DEN LÉČBY – jednorázovou aplikaci koloidu 50 ml – koncentrace 10 ppm – orálně. Kvasinky, plísně, poškození sliznice, infekce, vulvovaginální diskomfort . . . atd. provádět aplikaci vždy v kombinaci s orálním (ústním) užíváním (pitím). Zvláštní pozornost je nutné věnovat pohlavně přenosným infekcím, kdy je nutné léčit obou sexuálních partnerů a kdy je orální léčba nezbytná. Vyhýbejte se neprodyšnému prádlu, používejte nejlépe pouze čistou bavlnu. Oblečení volte lehké, vzdušné.

Hemeroidy vnitřní - Koloid lze v podobných případech velmi dobře použit jako nálev (klystýr). Použitá koncentrace koloidu vždy 15 ppm. Použijte klystýr v množství 150 ml i více. Zadržte v sobě co nejdéle. Metodu "zavírání vnitřních ran" je nutné několikrát opakovat. Omývejte se zásadně jen chladnou vodou. Vynechte v jídelníčku kořeněná jídla. Omezte i příjem masa.

Hemeroidy zevní - Na zevní potíže aplikujte koloid postřikovačem a nechte volně zaschnout. Dále použijte koloid jako klystýr v množství 100 ml a zadržte v sobě, dokud se celá dávka v oblasti konečníku nevstřebá. Metodu je dobré použít opakovaně. Omývejte postižená místa zásadně jen chladnou vodou. Vynechte v jídelníčku kořeněná jídla. Omezte příjem masa.

Hepatitida - Pijte 2x denně 50 ml koloidního stříbra po dobu jednoho týdne. Dále užívejte už jen 50 ml 1x denně dokud příznaky úplně nevymizí. Může to trvat i několik týdnů, než se barva pokožky a očí zcela navrátí k normálu. Je velmi důležitý příjem čisté nebalené vody a to vo zvýšeném pitném režimu. Začněte se stravovat podle doporučení pro tuto nemoc. Pomozte imunitnímu systému lehkou vegetariánskou stravou.

Herpes - Pijte 3x denně 25 ml koloidu dokud potíže nevymizí. Dodržujte od jídla rozestup minimálně 2 hodiny. Nanášejte postřikovačem na postižené místo koloid a poté nechte zaschnout.

HIV viz. AIDS

Hlen – nadměrná tvorba v organismu První týden užívejte 30 - 50 ml koloidu brzy ráno. Nejezte dříve jak za dvě hodiny. Další týden pokračujte dávkou 25 ml. Nezapomínejte na příjem čisté nebalené vody. Podpůrná léčba Ulevte organizmu lehkou vegetariánskou stravou. Je možné doplnit léčbu 5ti denní hladovkou.

Chřipka - Pijte až 50 ml po dobu jednoho týdne. Od jídla dodržujte rozestup 2 hodiny. Další týden užívejte 25 ml koloidu 1x denně. Od bolestí v krku uleví aplikace koloidu postřikovačem. Pomozte imunitnímu systému lehkou vegetariánskou stravou.

Infekce horních cest dýchacích, nachlazení viz. Angína

Kandidóza viz. Candida

Kašel - Alergický kašel se řeší jako alergie. Při nachlazení postupujte jako při angíně.

Kapavka viz. Pohlavně přenosné choroby

Kvasinky - viz. Candida, Mykóza

Lišej viz. Oděrky

Mandle - záněty Vyplachujte ústa malým množstvím koloidu až 5x denně. Chvíli jej ponechte v ústech a pak vyplivněte. Kombinujte s vnitřním užitím 30 ml po dobu 2–3 týdny. Velmi účinné je užití koloidu postřikovačem.

Mononukleóza - Pijte 2x denně po dobu jednoho týdne 50 ml koloidního stříbra. Pak snižte dávkování na polovinu až do odeznění příznaků. Rozestup od jídla musí být minimálně 2 hodiny. Čaj i čistou nebalenou vodu pijte odděleně. Obojí má v těle rozdílný účinek. Vynechte tučná jídla, koření. I po odeznění příznaků dodržujte užívání lehké stravy a omezte těžkou námahu alespoň po dobu jednoho měsíce.

Modřiny viz. Oděrky

Mykózy (plísně) - Vyřaďte na dobu minimálně jednoho měsíce všechny sladkosti a pečivo obecně. Začněte užívat koloid během noci, nebo nad ránem v množství 50 ml po dobu jednoho týdne. Další týden rozdělte dávku na dvě části – ráno a večer. Dodržujte od jídla rozestup alespoň 2 hodiny. Postižená místa postříkejte jen 2x denně koloidem 15 ppm a nechtě volně zaschnout. Podle místa projevu plísní ošetřete případně pravidelným postřikem i svoje oblečení, ponožky, obuv atd. Perte svoje šaty na 90° Celsia (tzv. vyvářka). Léčba mykóz bývá zdlouhavá a vyžaduje důslednost.

Nachlazení viz. Angína

Nohy - plísňové onemocnění viz. Mykózy

Oděrky - Silniční lišeje, nebo podobné rány velmi dobře hojí obklady z koloidního stříbra. Metoda se používá i na modřiny a jiná poškození pokožky. Postižené místo vyčistěte. Před spaním se na něj přiloží mokrý obklad z koloidu o koncentraci 15 ppm. Nechte obklad působit po celou noc. Drobné oděrky stačí koloidem postříkat a nechat zaschnout.

Oči - infekce - Do očí nepoužívejte vyšší koncentraci než 10 ppm. Při zánětu spojivek aplikujte kapky koloidního stříbra přímo do očí a to několikrát denně. Pijte dvakrát denně 30 ml koloidu orálně až do úplného vymizení příznaků. Vyhněte se dlouhodobě umělým sladidlům všech typů.

Opar - Opar na rtu viz. Afty

Pásový opar - Ihned při první příznacích pásového oparu, užijte vnitřně jednorázově 50 ml koloidního stříbra, a pak pokračujte dávkou 30 ml dvakrát denně. Také aplikujte koloid na postižené místo postřikem. Pozor na infekčnost. Dodržujte maximálně hygienu. Vyhněte se leknutí a stresu. Hodně odpočívejte. Nemějte strach.

Paradentóza - Vyplachujte ústa malým množstvím koloidu až 5x denně. Chvíli jej ponechte v ústech a pak vyplivněte. Kombinujte s vnitřním užitím 30 ml po dobu 2–3 týdny. Alespoň během léčby nekuřte. Čistěte si pravidelně kořen jazyka. Používáním koloidu se uchycení zubů zpevní. Koloid může při dlouhodobém proplachování úst způsobovat pocit „trnutí" v amalgámových plombách. Po ukončení léčby tyto pocity ihned vymizí.

Plísně (viz. Mykózy ) viz. Mykózy

Pohlavní choroby všeobecně - Pijte podle závažnosti situace až 50 ml 2x denně po dobu dvou týdnů. Od jídla dodržujte rozestup 2 hodiny. Dalších 14 dní užívejte už jen polovinu dávky. Pokud je to možné ošetřujte postižená místa postřikem.

Popáleniny - Koloid 15 ppm se na popáleniny nanáší především postřikem. Po nastříkání jej nechte volně zaschnout. Na postižená místa lze přiložit i chladivý obklad namočený do koloidu. Dodržujte sterilitu.

Prostata - Pijte na lačno 1x denně 50 ml koloidního stříbra po dobu dvou týdnů. Pijte jen čistou nebalenou vodu. Po zmenšení otoku snižte dávku na 30 ml denně. Důležitá je změna stravy. Je možné začít půstem. Vhodný výběr stravy je pro toto onemocnění podstatný. Informujte se o tom jaké druhy potravin jsou vhodné.

Průjem - Trvají–li potíže více jak dva dny, pijte podle závažnosti situace až 50 ml 1x denně po dobu jednoho až dvou týdnů. Od jídla dodržujte rozestup 2 hodiny. Nezapomínejte na doplňování tekutin. Pijte čistou nebalenou vodu. Podpůrná léčba Koloid se při střevních infekcích aplikuje nejlépe formou nálevu (klystýru). Po léčbě užijte prostředky pro obnovu střevní mikroflóry. Živé jogurty, vysušené bakterie – Pangamin a podobně.

Rány viz. oděrky

Revma - Na revmatické potíže se pije v noci a pak znovu ráno 30 ml koloidního stříbra po dobu jednoho měsíce. Podpůrná léčba Pokud příznaky ještě trvají ulevte organismu rozumnou hladovkou a střídmou stravou. Pijte čistou nebalenou vodu.

Rtuť – vylučování z těla - Zanesení těžkými kovy z potravin, prostředí, nebo amalgámových plomb. viz. Čistící kúra

Salmonela - Pijte až 2x denně 50 ml koloidního stříbra – po dobu jednoho týdne. Poté pokračujte ještě týden v užívání dávky 25 ml 2x denně. Je velmi důležitý příjem čisté nebalené vody a to ve zvýšeném režimu. Podpůrná léčba Je vhodné užít koloidní stříbro i k přípravě nálevu (klystýru).

Stafylokok (zlatý stafylokok) - Pijte až 2x denně po dobu jednoho týdne 50 ml koloidního stříbra. Poté snižte dávkování jen na 25 ml dvakrát denně do odeznění příznaků. Rozestup od jídla musí být minimálně 2 hodiny.

Streptokok - Identické dávkování viz. Stafylokok

Toxoplasmóza - Pijte 2x denně po dobu dvou týdnů 50 ml koloidního stříbra. Poté snižte dávkování na polovinu a to až do odeznění příznaků. Rozestup od jídla musí být minimálně 2 hodiny.

Tuberkulóza - Pijte až 3x denně po dobu dvou týdnů 50 ml koloidního stříbra, poté snižte dávkování jen na 30 ml dvakrát denně. Je vhodné i jeho vdechování pomocí aerosolu-respirátoru. Stříbrné částice tak proniknou i do hustých hlenů hluboko v dýchacím ústrojí. Při vnitřním užití dodržujte rozestup od jídla minimálně 2 hodiny. Pijte jen čistou nebalenou vodu.

Úrazy - Na postižená místa lze dávat obklady z koloidního stříbra, nebo jej nanášet postřikem. Vždy nechte koloid 15 ppm na místě volně uschnout. viz. Oděrky

Ústa - K desinfekci ústní dutiny používejte ráno a večer výplachy koloidním stříbrem a poté vyplivněte. Pravidelně čistěte kořen jazyka.

Viróza, viry - Všeobecně viz. Chřipka

Zánět dásní - Vyplachujte koloidním stříbrem ústa 5x denně. Po odeznění příznaků pokračujte s léčbou ještě jeden týden. Je možná i aplikace postřikovačem.

Zánět mandlí - Vyplachujte ústa koloidem až 5x denně. Chvíli jej ponechte v ústech, „kloktejte“ a pak vyplivněte. Kombinujte s vnitřním užitím 50ml po dobu 1 týdne. Další týden snižte dávku na polovinu. Je vhodné i užití postřikovače.

Zánět močových cest a močového měchýře - Pijte 1x denně 50 ml koloidního stříbra po dobu jednoho týdne. Po odeznění příznaků užívejte ještě týden dávku 1x denně 30 ml. Pijte dostatečné množství čisté vody a urologického čaje. (Obojí pijte odděleně v rozestupu minimálně 2 hodiny).

Zánět tlustého střeva - Pijte až 50 ml koloidního stříbra denně po dobu 14 dní. Další týden dávku rozdělte na 2x 25 ml. Pijte dostatečné množství vody. Naučte se používat očistu střev čistým koloidním stříbrem 15 ppm v dávce 150 – 300 ml. POZOR: Klystýr můžete užít jen pokud není střevo perforované (proděravělé).

Zapáchající dech - Vyplachujte ústa malou dávkou koloidu až 5x denně. Chvíli jej ponechte v ústech a pak vyplivněte. Kombinujte s vnitřním užitím 30 ml 2x denně po dobu 2–3 týdny. Alespoň během léčby nekuřte. Čistěte pravidelně kořen jazyka. Je vhodné používání postřikovače.

Zapáchající obuv - Pravidelně nanášejte koloid postřikovačem na obuv – případně namočte i ponožky do koloidu a vždy nechte obojí zcela vyschnout. Chodidly se často vylučují toxické látky v případě velkého přetížení organizmu. Proveďte proto vhodnou očistu těla a vnitřních orgánů.

Zápal plic - Pijte až 2x denně po dobu jednoho týdne 50 ml koloidního stříbra. Poté snižte dávkování jen na 25 ml dvakrát denně až do odeznění příznaků. Rozestup od jídla musí být minimálně 2 hodiny.

Zvířata - Na vnější ošetření srsti používejte postřikovač. Vnitřní užití se provádí vstříknutím požadované dávky do koutku tlamy. Lze ho krátkodobě přidat zvířatům i do pitné vody. Množství musí být poníženo oproti dávkování člověku na polovinu, nebo i méně.

Zlatý stafylokok - viz. Stafylokok

Zuby - Po zákrocích na zubech nebo dásních vyplachujte pravidelně ústa až 5x denně koloidem 15 ppm. Při výplachu ponechte koloid v ústech co nejdéle a poté vyplivněte. Koloid po vypláchnutí úst už nepolykejte.

Žloutenka - viz. Hepatitida


Uvědomte si že psychika, strava a pohyb jsou hlavní faktory Vašeho zdraví a kvality života. Nemoci, které se projeví na povrchu těla, často souvisí s přetížením některých vnitřních orgánů nebo psychiky.


POUŽÍVÁME generátor koloidního stříbra GKS 100 Forte a máme CERTIFIKACI.
S generátorem koloidního stříbra GKS 100 Forte si můžete vyrábět velmi kvalitní suspenzi (koloid) s vysokým obsahem nanočástic stříbra. Tyto částice jsou velké od setin nanometrů (samotné jednotlivé ionty stříbra) až do velikosti několika nanometrů.


Náš generátor koloidního stříbra produkuje jeden z nejlepších koloidů stříbra. Naši zákazníci získávají za příznivou cenu velice kvalitní, ověřený a certifikovaný výrobek, který má plnou záruku.


Ze stříbrných elektrod o čistotě 99,99% Ag je teoreticky možné vyrobit až 1800 litrů KS.

Mystika-psychologie-zdraví-ke stažení-knihy-články.
Vše, co se již nevešlo na tento web...stáhněte si zdarma.

Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH