Úvodní stránka » Psychoterapie

Psychoterapie


Při naší psychoterapii používáme individuální přístup ke klientovi.
Každý z nás je jiný a právě proto se snažíme uplatnit metody, které pomohou tomu danému jedinci a jeho stávajícímu problému.
Uplatňujeme a realizujeme souhrn různých, praxí osvědčených způsobů, jak pomoci od stávajících problémů, nastolit rovnováhu a ozdravný proces u každého, kdo nás o to požádá a bude chtít řešit svůj stávající, negativní stav těla a mysli.
Naší specializací je hlubinná abreaktivní psychoterapie a práce s energiemi.
Uvádíme několik terapeutických směrů, které jsme schopni uplatnit při léčbě stavu klienta.

Vše pouze pro informaci, náš způsob je ojedinělý a individuální, empatický a cílený na ozdravný proces klienta.

Příklad metody.

Jsou i další možnosti, např. Metoda RUŠ, Vnitřní dítě, Cesta, Léčebné kódy atd. Na názvu nezáleží, podstatný je výsledek pro klienta. Kombinujeme a uplatňujeme i svoje vlastní, osvědčené, progresivní metody. Klient je vždy seznámen s postupem a průběhem terapie, není mu nic vnucováno a rozhoduje o všem sám pod naším vedením. Nejedná se o manipulaci, sugesci atd. Není se čeho obávat, pouze stačí chtít....

Naše FILOSOFIE -

Naším zájmem je vést zájemce k uzdravení. Není možné, abych to dělala místo něj.
Mohu mu pomoci, aby se uzdravil do úrovně, jakou si přeje.

Přejít od léčení k uzdravení. Nemoc, problém, starosti nebo svízele a bída,
jsou výsledkem odchylky od univerzálního řádu.

Léčení představuje zásah odborníka do činnosti těla. Léčitel, nebo lékař aktivně používá své schopnosti,dovednosti, pomůcky, nástroje a přístroje. Pacient je méně aktivní, nebo jen pasivně přijímá aktivitu nebo výsledky aktivity léčitele, nebo lékaře. Léčení je dlouhodobý a trvalý proces, který pokračuje až do stáří,kdy se pacient stává více a více nemocen.
Léčení končí smrtí pacienta.

Uzdravování je aktivní pracovní proces klienta, který má zájem na svém uzdravení.
Proces uzdravování zahrnuje plnou účast klienta na svém uzdravování.
Pokud se chce člověk léčit, může přistoupit k uzdravení po přerušení léčení, nebo po jeho dokončení.

Uzdravování zahrnuje změnu osobnosti. Projevuje se na všech vzájemně se propojujících a navazujících činnostech a funkcích těla. Uzdravovací proces klient koná na úrovni fyzické, mentální, emocionální, v systémech myšlení, v modelech jednání.
Stanovuje si nový soulad a harmonii se základními pravidly a řádem, s univerzálními zákony.

Klient provádí korekci svého života od stávajících forem a způsobů k novým modelům jednání, které jsou odlišné od dříve používaných. Klient postupně obnovuje funkce svých orgánů a tělních systémů.

Psychoterapie - RŮST OSOBNOSTI

Metoda RŮST OSOBNOSTI vychází z metody RUŠ – je zkratka pro Rychlá a Účinná změna Skutečnosti

Metodu RUŠ vyvinul náš přední psychoterapeut Karel Nejedlý.

Metoda Růst osobnosti je metodou vědomé a logické práce s lidským podvědomím.

  • Je rychlá, přehledná, jasná
  • Působí do hloubky
  • Přináší okamžité výsledky
  • Je šetrná

Je to moderní, jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda pro současného člověka. Je mnohem rychlejší a má širší záběr než jiné, poměrně rozšířené metody terapie.

Řeší se:

Vaše osobní problémy. Ty se dají odstranit zcela a navždy.
Během terapie dojde k uvědomění, pochopení, poznání souvislostí.
Touto metodou také napravujeme chod věcí tak, aby došlo k nápravě. Klient si vyřeší aktuální krizi včetně vztahové nebo finanční.

Dají se odstranit jakékoli fobie, strachy, obavy, úzkosti, lítost, smutky, deprese, stres, vztek, nenávist, hněv, žárlivost, závist, prožitý šok, pocit samoty, nelásky, odloučení, marnosti, zbytečnosti.

Mizí syndrom vyhoření, strach ze smrti, strach z utrpení, anorexie, bulimie, alergie, migrény, traumata z rozvodu, rozchodu, potratu, úmrtí blízkého člověka i milované bytosti
Zároveň touto metodou vyřešíme i zdravotní problémy, které klienta zatěžují. Ty obvyklé, označené jako diagnóza, i ty, které se údajně řešit nedají.

Tím, že přímočaře řeší skutečné příčiny aktuálních problémů – rychle a úplně – je jedinečná.

Pomocí této metody se zcela zbavíte řady svých potíží během relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým efektem.

Jsme tady proto, abychom žili šťastný, zdravý, přirozeně harmonický život.

To, co nám v tom brání, jsou nepříjemné pocity tělesné nebo psychické (emoce) nebo oboje najednou.

Nic víc, nic míň.

Ty nepříjemné pocity nějak vznikly. - Dají se zpracovat a odstranit. - Rychle a snadno. - Úplně a navždy.

Věř, že tomu nemusíš věřit. - I tak to funguje.

Komu je metoda určena?

Metoda je určena všem, kteří vědí, že mají problém/y a jsou rozhodnutí je vyřešit.
Je určena pro práci terapeuta s klientem, a především pro individuální práci jednotlivce se sebou samým

Zcela se zbavíte řady svých potíží během relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým efektem.
Pod vedením terapeuta se klient zaměřuje na vyhledání a odstranění negativních vzorců (přesvědčení, bloků), tedy toho, co člověku způsobuje nepříjemné pocity, problémy, starosti, bolesti – toho, co mu brání žít šťastně.

Pomůžeme každému, kdo je rozhodnut vyřešit své problémy.

Výsledek:

Šťastný a naplněný život. Emoční svoboda. Hluboký vnitřní mír. Harmonické vztahy.  Život je úspěšný bez neustálého úsilí.
Zvýšená odolnost vůči stresu. Porozumění sobě i ostatním.


 

Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH