Úvodní stránka » Léčení zvukem
Léčení zvukem

Léčení zvukem.

Je dobře známo, že náš vesmír je vytvořen pomocí vzorce jisté vibrace. Věda nyní dokumentuje to co mystikové mnoha tradic již dávno vědí. Vše co existuje na fyzické, mentální, emocionální či duchovní úrovni je vytvořeno na základě vibrace. Dokonce věc, která se zdá být pevná je v podstatě energie.
Tedy tělo je také frekvencí této vibrace, všechny léčebné zákroky ovlivní tělo pozměněním jeho frekvence. Na tomto základě, techniky energetického léčení jako zvuk, světlo, hudba nebo zpěv můžou přispět k uzdravení jedince.

Zvuk a světlo jsou pro nás důležité pro porozumnění našeho životního prostředí, také nás ale mohou ovlivňovat zdravým či nezdravým způsobem, jelikož na náš systém působí všechny frekvence.

Kdykoli zvuk vstoupí ušima a setká se s bubínkem vytváří vibrační účinek závislý na frekvenci a hlasitosti. Zvuk se šíří kostmi, tkání a naplňuje všechny buňky našeho těla. Náš mozek má schopnost analyzovat zvuky a interpretovat je pomocí velmi složité chemické a elektrické sítě ke zpracování. Tedy náš systém absorpce zvuku je podobný našemu trávicímu systému.

Skutečnost, že zvuk naplní každou buňku těla může být použita pro léčení hudbou či zpěvem. Zvuk vytváří vibrace, které vstupují hluboko do těla, uvolňují potlačené energie a negativní emoce. Zvuk člověku pomáhá uvolňovat nervy, vytvářet endorfiny a zmírňuje napětí způsobené vyčerpáním energie člověka. Čistí mentální i emocionální systém.

Starověké techniky zvuku z odlišných kultur

V mnoha kulturách hudba vznikla ze zbožných zpěvů a zaříkávání.
1. Řeky ctěný Apollo, Bůh hudby, umění a léčení. Pythagorova škola filosofie objevila matematické zákony vytváření toho, co je nazýváno hudbou sfér a rozvinuli zvukovou terapii přinášející lidstvu harmonii z nebeských sfér.
2. V čínském cvičení tkaní hedvábí, jediný zvuk, který měl být slyšen bylo vdechování a vydechování těla.
3. Podobně, v západní klasické hudbě pochází polyfónní melodie z gregoriánského chorálu a dalších zpěvů používaných v 9.století pro rituální náboženské účely a léčení.

Účinek zvuku na srdce a mysl

Mystikové a svatí od starověku po moderní dobu poznali jak zvuk může podnítit vyšší centra mysli a zlepšit kvalitu života. Zvuk má silný léčivý účinek na lidskou psychiku. Nikoli jen jako potrava pro srdce ale také jiskra Božství pro duši v lidském těle. Jóga věří, že srdce a ostatní orgány lidského těla vibrují na určité zvukové frekvenci. Každá čakra (energetická centra těla) má svou odpovídající slabiku. Zvuk rezonující se sedmi čakrami v těle může tak tělo posílit (probudit) a naladit. Mantry nebo zpěvy používané na západě, monotóně opakované, pomáhají mysli probudit smysl pro rovnováhu. Kombinace zvuků v sanskrtských mantrách vytváří jisté pozitivní vibrace, které pozdvihují mysl k vyšším úrovním vědomí. To pročišťuje systém od negativních energií a vibrací. Zvuk OM je považován za projevený zvuk Božství a má silný vliv na lidskou mysl. Věří se, že vibrace vytvořena kruhovou strukturou slabiky definuje celý vesmír.

Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH