Úvodní stránka » Súfijské cvičení
Súfijské cvičení

Súfijské cvičení - meditace pohybem..

Jde o velmi zajímavé cvičení vhodné pro muže i ženy (od 15-ti let). Pohybově jednoduchá sestava nám umožní pracovat s dechem a povzbudit a harmonizovat svůj energetický systém. Cvičí se ve stoje v doprovodu hudby do čtyř světových stran. Na závěr je krátká relaxace.
Využijte možnosti, jak pohybem a hudbou oslavit vlastní bytí a svůj život cítit a vnímat.

Tato hodinová meditace má čtyři části.

Hudba, speciálně vytvořená pro tuto meditaci, začíná jako pomalá a postupně zrychluje a zrychluje a stává se hybnou silou. Súfijský tanec se skládá ze šesti pohybů. Začíná se postavením na místo a položením levé ruky na srdce a pravé ruky na haru. Pohyb vždy vychází ze středu nebo z hary a je použito hudby ke správnému rytmu. Boky a oči určují směr kam se pohybují ruce. Používejte elegantního pohybu v souvislém plynutí.

"Umění žít, umění zemřít " Súfijská cesta životem a smrti.

Smrt je přirozenou a nedílnou součástí života. Náš strach způsobuje, že život a smrt od sebe oddělujeme. Lpíme na minulosti, starých přesvědčeních a vzpomínkách. Nebo obracíme svou pozornost k budoucnosti, našim touhám a snům. Život prožíváme pouze na mentální úrovni a ztrácíme pravdivou skutečnost vlastní osobnosti.

Zemřít a narodit se je súfijským paradoxem - porozumění, že smrt a život se dějí neustále. Zániku vlastních přesvědčení o nás samotných v různých projevech je třeba, abychom poznali naši skutečnou přirozenost, abychom v životě skutečně procitli.

Súfijci milují život, nevybírají si, které okamžiky oslavovat - vše, co v životě přichází, je důvodem k oslavě. Súfijský mystik prožívá naplno každou chvíli, protože je jedinečná a absolutní. Všechny životní zkušenosti se stávají velkým tajemstvím a dobrodružstvím.

Vyzkoušíme si, jak uvolnit energii uzavřenou ve vztazích a věcech, se kterými se ztotožňujeme a které do našeho života přinášejí utrpení. K probuzení naší životní energie použijeme různé súfijské techniky; otevřeme, prozkoumáme a přijmeme témata a situace, na nichž jsme ustrnuli nebo které nám způsobují napětí. Budeme hledat místa, kde naše energie přestává plynout ze strachu, že někoho či něco ztratíme, ze strachu odevzdat se neznámému. Naučíme se, jak tyto strachy a napětí láskyplně přijímat prostřednictvím různých forem súfijské meditace.

Energie se osvobozuje s tím, jak se uvolňujeme v odevzdání tomu, co má přijít. Tuto energii přivedeme zpět do svého středu za použití tzv. zikrů - súfijské techniky, která spojuje pohyb, dech a zvuk, při oslavě krásky a tajemství života a smrti.

Oslava cestou súfismu a zenu

Súfismus volá po lásce, oddanosti a oslavě! Zen je cestou meditace, hledání sebe sama, vědomí a rozjímání! Sejdeme se, abychom sdíleli a rozpohybovali naši energii za využití tzv. zikrů (súfijské praxe dýchání, zvuku a pohybu), víření, súfijské meditace, hudby a poezie. Súfijská cvičení přinášejí stav čilosti a energii, kterých využijeme, abychom se dostali hlouběji do sebe prostřednictvím zenových meditací, hledání sebe sama a procvičování vědomí.

Prvotní Emoce - Uzdravování vnitřního dítěte

Většina problémů se vztahy k ostatním, sami sobě a životu v dospělosti má svůj počátek v prvních sedmi letech života. Pokud se nám v tomto mladém věku nedostalo lásky, péče a doteku, které patří mezi základní potřeby každého dítěte, a namísto toho jsme byli trestáni, odmítáni či zanedbáváni, vytváříme si ochranné vrstvy, jež nás mají oddělit od pocitů bolesti. Tyto vrstvy se projevují v našem fyzickém, energetickém a duševním těle a překrývají naše základní kvality a skutečný vrozený potenciál. Obnovíme spojení se svým vnitřním dítětem, které v nás stále žije a čeká, aby se mohlo projevit v celé své kráse. Vrátíme do minulosti - vědomě, v atmosféře podpory a láskyplné péče celé skupiny. Setkáme se s našimi rodiči a lidmi, kteří se o nás v té době starali, abychom prošli všemi neuzavřenými situacemi až do konce. To může být i velmi bolestné, protože doposud nás před zármutkem chránily naše uměle vytvořené obranné mechanismy. Osvobodit a znovu pro sebe získat energii prvotních citů a emocí, které byly naším prvním dětským jazykem, je také velmi dojemné a osvobozující. Našemu „vnitřnímu dítěti“ a jeho potřebám se dostane pozornosti a prostoru a ono již nemusí dále přehrávat svá zranění v našem současném životě.

Osvobozujeme tak nejen sebe, ale i osoby, které byly součástí naší minulosti.

Neméně důležitým prvkem této práce je dostat se do kontaktu s vlastním „moudrým dospělým“. Je součástí každého člověka a ztělesňuje univerzální lásku a laskavou péči existence. Vždy byl a zůstává celistvým. Z tohoto bodu se propojujeme s naším „vnitřním dítětem“, podporujeme jeho procesy a staráme se o jeho potřeby.

Kráčíme po cestě iniciace do plné a vyzrálé dospělosti. Přijímáme odpovědnost za svůj život a zážitky z minulosti začínáme vnímat jako příležitost k dalšímu růstu. Učíme se dávat prostor a přijímat do svého systému životní elán, spontánnost, svěžest a kreativitu naší dětské energie.

„Nikdy není příliš pozdě, dokončit svůj zrod. Nezáleží na tom, na jak dlouho jste zapomněli, pouze jak brzo si vzpomenete.“
Buddha


Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH