Úvodní stránka » Psychoterapie Velichovky

Psychoterapie - Metoda RUŠ - Rychlá a Účinná Změna Skutečnosti

 

Princip metody je velmi jednoduchý. Najdu problém, nazvu ho, přijmu, je pryč :-).

Protože však lidé mají různé předpoklady a jsou různě vnímaví ke svým pocitům, vznikl postupně ucelený systém, aby metoda mohla pomoci všem typům lidí.

Naším zájmem je vést zájemce k uzdravení. Není možné, abych to dělala místo něj.Mohu mu pomoci, aby se uzdravil do úrovně, jakou si přeje.Přejít od léčení k uzdravení. Nemoc, problém, starosti nebo svízele a bída,jsou výsledkem odchylky od univerzálního řádu.

Léčení představuje zásah odborníka do činnosti těla. Léčitel, nebo lékař aktivně používá své schopnosti,dovednosti, pomůcky, nástroje a přístroje. Pacient je méně aktivní, nebo jen pasivně přijímá aktivitu nebo výsledky aktivity léčitele, nebo lékaře. Léčení je dlouhodobý a trvalý proces, který pokračuje až do stáří,kdy se pacient stává více a více nemocen.Léčení končí smrtí pacienta.

Uzdravování je aktivní pracovní proces klienta, který má zájem na svém uzdravení.Proces uzdravování zahrnuje plnou účast klienta na svém uzdravování.Pokud se chce člověk léčit, může přistoupit k uzdravení po přerušení léčení, nebo po jeho dokončení.Uzdravování zahrnuje změnu osobnosti. Projevuje se na všech vzájemně se propojujících a navazujících činnostech a funkcích těla. Uzdravovací proces klient koná na úrovni fyzické, mentální, emocionální, v systémech myšlení, v modelech jednání.Stanovuje si nový soulad a harmonii se základními pravidly a řádem, s univerzálními zákony. Klient provádí korekci svého života od stávajících forem a způsobů k novým modelům jednání, které jsou odlišné od dříve používaných. Klient postupně obnovuje funkce svých orgánů a tělních systémů.  

 Metoda RUŠ je metodou vědomé a logické práce s lidským podvědomím.

-        Je rychlá, přehledná, jasná

-        Působí do hloubky

-        Přináší okamžité výsledky

-        Je šetrná

Je to moderní, jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda pro současného člověka.Tím, že přímočaře řeší skutečné příčiny aktuálních problémů – rychle a úplně – je jedinečná.Pomocí této metody se zcela zbavíte řady svých potíží během relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým efektem.

Komu je metoda určena?

Metoda je určena všem, kteří vědí, že mají problém/y a jsou rozhodnutí je vyřešit.Je určena pro práci terapeuta s klientem, a především pro individuální práci jednotlivce se sebou samým.

Co se s ní dá vyřešit?

Metoda RUŠ vyřeší jakékoliv problémy psychické (emoční), fyzické (tělesné), mentální (myšlenkové).Přichází lidé v krizových a zlomových okamžicích života, kteří řeší zásadní životní problémy a situace, mají problémy vztahové, pracovní, osobní. Jiní chtějí zpracovat svoje neduhy a nemoce. A také přichází lidé, kteří jsou víceméně spokojení a v jejichživotě „skřípe“ jen něco málo a chtějí svůj život zkvalitnit, zlepšit, žít spokojeně ve všech oblastech života. To, co mi vadí, je můj problém.

Pokud mám z čehokoliv ve svém životě nepříjemné pocity (emoce nebo tělesné), například: vadí mi to, mám vztek, je mi to líto, mrzí mě to, nemohu se s tím smířit, je mi z toho smutno, žárlím, hněvám se… ale také píchá mě v zádech, bolí mě hlava, mám stažený žaludek, mám tu a tu nemoc, chorobu… Jsou to moje pocity a jsem to já, komu znepříjemňují život. A je jedno, jestli se moje nepříjemné pocity týkají mé osoby nebo někoho jiného. Negativní pocity mám já. Tedy zase jen já je mohu trvale změnit, vyřešit.

Metoda RUŠ vychází z několika jednoduchých zásad

Nepříjemné pocity vznikají po myšlence.

Jakákoli situace není sama o sobě dobrá ani špatná, je neutrální. Teprve naším pojmenováním – tedy po myšlence – se připojí nepříjemné či příjemné nebo neutrální pocity, podle toho, jakou myšlenku si svobodně zvolím.

Autor metody pan Karel Nejedlý ve své mnohaleté terapeutické praxi s tisíci klientů došelk poznání, že pocit následuje vždy po myšlence. Prací na sobě i svých klientech si tuto pravdu denně ověřujeme.

Naučme se vnímat sebe

Pokud se naučíte dobře vnímat svůj vnitřní svět – uvědomovat si svoje pocity, změny ve svém těle – můžete obráceným postupem (která myšlenka mi způsobila tento pocit?) onu prvotní myšlenku najít a vyčistit („vyřadit“, vyrušit ze svého života). Chce to ovšem určitou praxi.

Většina z nás si neuvědomuje svoje myšlenky. Namítáme, že jsme na nic, ale opravdu na nic nemysleli a přitom máme nepříjemné pocity.

Je to tím, že naše psychika působí asociativně.

Asociativní působení psychiky

Naše tělo má úžasnou paměť. S obrovskou kapacitou. Ta v každé chvíli našeho života vše pečlivě pozoruje, sleduje a zapisuje. Je to ohromná spousta informací. Některé jdou přes naše vědomí (co vidím, cítím, slyším...) o jiných ani nevíme (třeba hladina cukru v krvi, tlak, tělesná teplota). A všechno se ukládá do naší paměti, která si vše uchovává jako v perfektně vedeném archivu.

Představte si, že nějaká situace je vám velice nepříjemná. Třeba se na vás maminka rozzlobí, když něco provedete. Vy si řeknete: „Je na mě zlá“. Celá věc je pečlivě zapsána a uložena do vašeho "archivu". A vy zapomenete.

Po nějakém (třeba i hodně dlouhém) čase se dostanete do situace, která vám – vaší ukryté databance – nějak připomene onu dávnou situaci. Třeba potkáte v obchodě ženu, která má stejný účes, jako maminka tenkrát. Vaše tělo se automaticky nastaví do stavu v jakém bylo tenkrát a vy opět prožíváte: „Je na mě zlá“. A paní vám například pěkně vynadá.

Uvědomte si v této chvíli, že ne ona, ale vy jste spustili ten stroj, byť kdysi, tak dávno, že jste to zapomněli. Dobrá zpráva je: můžete to změnit.

Co všechno se dá metodou RUŠ vyřešit?

Metoda RUŠ vyřeší jakékoliv problémy psychické (emoční), fyzické (tělesné), mentální (myšlenkové).

Řešíme osobní problémy s lidmi, kteří jsou víceméně spokojení a v jejich životě „skřípe“ jen něco málo a chtějí svůj život zkvalitnit, zlepšit, žít spokojeně ve všech oblastech života.

Vyřešíme také jakékoliv prožité trauma. Jestliže vám někdo ublížil (při přepadení, znásilnění, vyloupení...), nebo jste někomu ublížili vy (například při dopravní nehodě), pak tuto zátěž vyřešíme úplně, jakoby se to nikdy nestalo. Přitom je lhostejné, jak dávno nebo nedávno k situaci došlo.

Během práce s ní dojde k uvědomění, poznání, pochopení souvislostí, a k odpuštění ostatním i sobě samému.

Klienti vyřeší krizi ve vztahu (i tu finanční), jakékoli starosti, obavy, strachy, fobie, i sociální fobii, úzkosti, lítost, smutky, depresi, stres, vztek, nenávist, hněv, žárlivost, závist, prožitý šok, pocit samoty, nelásky, odloučení, marnosti, pocit vyhoření, strach ze smrti, strach z utrpení a bolesti, myšlenky na sebevraždu, anorexii, bulimii, alergie, bolesti hlavy i migrény, trauma z rozvodu i rozchodu – ať už k němu došlo nebo ještě ne, z potratu, úmrtí blízkého člověka i milovaného zvířátka, a jakékoliv zdravotní problémy.

 Klienti po celou dobu terapie jsou plně při vědomí a kdykoliv mohou proces terapie přerušit. Terapie se vedou v hladině ALFA, plně si uvědomují své prožitky a mají vše pod kontrolou.

V žádném případě se nejedná o hypnosu ani o regrese do minulých životů.

Tato psychoterapeutická metoda je bezpečná a nehrozí, že klient “uvízne” v nepříjemné situaci anebo v nějakém minulém životě.

Naopak klienti po terapii prožívají ve velké většině ěmoční, mentální a fyzickou úlevu a zklidnění.

Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH