Úvodní stránka » Rekonektivní léčení Velichovky

THE RECONNECTION A REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ - LÉČBA 3.TISÍCILETÍ

Dr. Eric Pearl

Rekonektivní léčení je jednou z cest, jak uzdravit sebe a své blízké. Jakmile Vám jednou vstoupí do života, nebudete již nikdy stejní.

V knize Dr. Erica Pearla najdete několikrát popis této metody: "To co děláte, znovu spojuje vlákna." "To co děláte, znovu spojuje řetězce."

Rekonektivní léčení je forma uzdravování, která je na této planetě vůbec poprvé. Znovu nás spojuje s plností vesmíru, stejně, jako nás spojuje s plností našeho bytí a toho, kdo jsme.

Během léčení dochází k napojování vláken DNA, což jsou nositelé informací uvnitř lidského těla. A pravděpodobně fungují též jako anténky pro příjem, jenom musí být správně pospojované. Řetězci jsou zde míněny základní stavební kameny hmoty tak, jak je chápe teorie řetězců, tedy jako smyčky energií, které vibrují různými frekvencemi, a tato frekvence určuje jejich formu. To je tedy to tajemství, které vás propojí s vesmírem a umožní vám přístup k mnoha dalším informacím, které budete potřebovat, abyste si byli schopni vylepšit svoji tělesnou schránku, i se rozvíjet správným směrem.

Rekonektivní léčení se dá chápat jako zastřešující metoda všech možných léčitelských směrů, neboť vás propojí s vaší prvotní a dokonalou představou vás samých.

Reconnective healing - Rekonektivní léčení neléčí nemoc, ale přivádí klienta do rovnováhy emoční, fyzické, duchovní...a pak se léčí to, co je potřeba u daného jedince a výsledky jsou individuální. Po rekonektivním léčení vibrujeme na vyšší úrovni, máme více vitality… léčení není o zdravotním problému daného klienta, je to o tom člověku, jsou to informace pro toho daného člověka. Rekonektivní léčení je to nejkomplexnější spektrum energií, informací a světla, které ve vesmíru existuje. Je to nejcelistvější a nejkomplexnější forma léčení, které v současné době na planetu přichází - nic nezastaví frekvence rekonektivního léčení, protože působí mimo prostor a čas.

Samotné rekonektivní léčení trvá okolo 45 minut, ale vaše propojování bude pokračovat i když půjdete domů. Můžete se rozhodnout, kolik sezení budete chtít absolvovat a do jaké míry se v těchto nových energiích vykoupat. Obvyklý počet sezení je dvě až čtyři  apak se nechá rozvinout působení rekonektivního léčení.

The Reconnection - Znovunapojení - V procesu znovunapojení jsme znovunapojeni  na inteligenci vesmíru, na multidimenzionální axiální systém, od kterého jsme byli kdysi před dávnými věky jako lidstvo odpojení a doslova jsme “zblbli” - zapomněli, kdo jsme, jaký máme potenciál jako duchovní bytosti a evolučně jsme padli do velmi nízkých destrukčních vibrací. A nyní, po komplexním našich energetických uzlů a drah na energetické proudy vesmíru,máme možnost urychlit náš vývoj, naši evoluci tím, že se mění naše DNA, což přináší skokové zrychlení na porozumění na naší životní cestě. Je to vědomí, které k nám přichází, lidé začnou chápat a nastoupí na svou cestu, pokud se pro to rozhodnou. Je to návrat k celistvosti a plnější vyjádření zdraví a sebe sama. A pomáháme tak šířit určitou úroveň vědomí a vibrace zde na této planetě Zemi. Tento proces nás znovu-napojí (anglicky “reconnet”) na to, čemu probuzení učitelé a kvantoví fyzici říkají kosmická mřížka nebo pole nulového bodu.

Celý proces znovunapojení je bezdotykový a probíhá pro klienta podobně jako rekonektivní léčení. ve 2 sezeních, která jsou rozdělena do 2 po sobě následujících dnů nebo obden. Každé sezení trvá okolo 45 min.

K popsání rozdílu mezi léčením a The Reconnection bych použila přirovnání s počítačem. Zatímco při léčeníse se připojíte na internet na chvíli dostatečnou k tomu, aby si Váš software stáhl aktualizace, při Reconnection dojde k trvalému širokopásmovémupřipojení do světové sítě….

Během sezení můžete vnímat různé pocity, vlny energie proudící celým tělem, vidět barvy a cítit vůně. Můžete mít pocit, že nejsme v místnosti sami. Také se může ozvat vaše tělo a vy můžete vnímat velice reálné fyzické pocity a uvědomovat si, kde je v těle nějaký problém. Všichni, kteří si svým Reconnection prošli, přiznávají velké pozitivní změny v životě. Současně je však Reconnection silným individuálním zážitkem a každý z nás ho prožívá svým úžasným a jedinečným způsobem. A opět se vám přihodí to, co je pro vás momentálně nejdůležitější. U mě to například místo léčení nastartovalo velmi výrazný nárůst vibrační úrovně..

Toto „znovunapojení“ je pro nás, pro všechny, obrovským kvantovým skokem v našem chápání současného světa a je trvalé. Posouvá nás k možnostem, vyřešit a pochopit spoustu věcí jinak, než jsme doposud byli zvyklí. Tímto znovunapojením se nám otevře nová cesta k pochopení a vyléčení sebe sama i ostatních. Tento zdroj světla a informací nás propojí přes vlákna a řetězce s naším nitrem, s vyšší dimenzí, s celým životem na této planetě, i mimo ní. Obnovuje šroubovici DNA a opět nás reintegruje (napojuje) na kosmickou mřížku vesmíru ve zcela nové úrovni.

VĚDA A THE RECONNECTION: O The Reconnection a Rekonektivní léčení se zajímá velké množství vědců, kvantových fyziků, lékařů a univerzit. Výsledky i principy The Reconnection a Rekonektivního léčení se z velké části dotýkají mnoha oblastí nejnovějších objevů kvantové fyziky, epi-genetiky, teorií multirozměrného vesmíru. A nejnovějších poznatků v oblasti vývoje lidské DNA.

 

Dr. Eric Pearl, světový lídr této metody, sám často upozorňuje na fakt, který je v této oblasti důležitý a to, že když moderní věda něco nového objeví, neznamená to, že to tu do té doby nebylo. Znamená to jen, že jsme jako lidstvo skrze naše zkoumání a pozorování došli zase o kousek dál v poznávání reality a věcí, které zde byly celou dobu.

Absence důkazů neznamená absenci reality, kterou teprve objevujeme.

  

Zde uvádím některá zajímavá videa z YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=nBdMfH3EURs Dr. Eric Pearl v ČT

https://www.youtube.com/watch?v=b2b9hIOx6vk Eric Pearl - Rekonektivní léčení (1 z 3)

https://www.youtube.com/watch?v=TvUTfoX0VXw Eric Pearl - Rekonektivní léčení (2 z 3)

https://www.youtube.com/watch?v=ZZl0TosQ1LU Eric Pearl - Rekonektivní léčení (3 z 3)

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=py9vNHTKsMM Vladimír Ekart - O reconnection

https://www.youtube.com/watch?v=k7O7MoBV_ZM Eric Pearl v Gr. Garden v Praze 2015 - 1/4

https://www.youtube.com/watch?v=GKqceVt8Sew Eric Pearl v Green Garden v Praze 2015 - 2/4

https://www.youtube.com/watch?v=6Q-qY7wljX8 Eric Pearl v Green Garden v Praze 2015 - 3/4

https://www.youtube.com/watch?v=sV-j5BPHLJY Eric Pearl v Green Garden v Praze 2015 - 4/4

https://www.youtube.com/watch?v=UfMaH9zbhXk Prezentace The Reconnection a Rekonektivní léčení Vladimir Ekart - Festival Evolution 2015

http://www.centrum-revital.cz/inpage/rekonektivni-leceni/

Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH